O společnosti

Společnost Employ s.r.o. se zabývá zprostředkováním práce v rámci Evropské unie. Pro naše klienty získáváme takové zaměstnance, kteří dokáží plnit náročné firemní cíle a pracují týmově a efektivně.

Naše zaměření se postupně vyvíjelo od vyhledávání kvalifikovaných zaměstnanců do stálého pracovního poměru dle představ klienta přes zajišťování dopravy pro potřeby zaměstnavatelů i zaměstnanců, ubytování zaměstnanců a odborné proškolení uchazečů o zaměstnání.

Jsme společností s dobrým personálním i materiálním zázemím. Působíme na trhu práce již více jak 10 let, tudíž se v této oblasti dobře orientujeme a umíme do značné míry předvídat vývoj potřeb na straně svých klientů.

Firmy zaznamenávají stále větší nedostatek kvalifikovaných „domácích“ pracovníků, hlavně v technických oborech, z toho důvodu má naše společnost sjednáno povolení zaměstnávat cizince ze zemí EU.

Při vyhledávání vhodných kandidátů na konkrétní pracovní pozice uplatňujeme především rozsáhlé databázové vyhledávání, přičemž disponujeme vlastní databází uchazečů o zaměstnání, která je denně aktualizována, dále pak inzerci v různých informačních médiích jako je tisk, rozhlas, internet a různé veřejné vývěsky.

Naší dominantou je Plzeňský a Liberecký region ve kterém působíme od počátku a dokonale jej známe.

Nabízíme našim klientům komplexní služby. Od pohovorů s uchazeči o zaměstnání, díky kterým předvybereme vhodné kandidáty na konkrétní pozice, po jejich odborné proškolení, zajištění vstupní lékařské prohlídky, ubytování, popř. přepravu do zaměstnání a zpět.

Zpracováváme též veškerou pracovně právní agendu až po výpočet a výplatu mezd.

V souhrnu se specializujeme na dočasné přidělení / zapůjčení zaměstnanců v požadované kvalitě a množství. Vždy přidělíme koordinátora, který je v tel. Pohotovosti 24/7 a řeší aktuální provozní potřeby jak zákazníka, tak uchazečů.

Řídíme se zásadami slušnosti a diskrétnosti, profesionalitou, informovaností, spolehlivostí a etikou.

Tradice a dlouholeté zkušenosti.

Společnost Employ s.r.o. byla založena v Plzni, roku 2008,v odezvě na poptávku vzniklou na trhu práce.

Společnost Employ s.r.o. úspěšně prošla certifikací

ISO 9001 a je členem Asociace personálních agentur.